Sztuczna inteligencja do niedawna kojarzyła się głównie z science fiction. Obecnie wykorzystywana jest niemal we wszystkich dziedzinach życia. Na co dzień wspiera bardzo wiele firm i organizacji korzystających z produktów Microsoft, m.in. pomagając analizować dane, dbając o bezpieczeństwo informacji lub wykonując za użytkowników rutynową i powtarzalną pracę, aby mogli być bardziej produktywni i skuteczni.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest sztuczna inteligencja,
 • jakie są przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwiązaniach Microsoft,
 • co należy do podstawowych filarów etycznych Microsoft wobec sztucznej inteligencji.

Co to jest sztuczna inteligencja?

Pojęcie sztucznej inteligencji (z ang. Artificial Intelligence, skrót AI) jest dość szerokie. Pomimo tego, że stosowana jest w coraz większej ilości rozwiązań i często towarzyszy nam na co dzień (z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę), to nadal często budzi u niektórych osób obawy lub nawet strach. W niniejszym artykule sztuczna inteligencja jest zdefiniowana jako technologie, które mogą “uczyć się”, pomagać w podejmowaniu decyzji oraz wykonywać określone czynności w celu rozwiązania problemów. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą interpretować znaczenie danych z tekstu, głosu i obrazów, identyfikować trendy i wyciągać wnioski również z niekompletnych zestawów informacji, aby pomóc w podejmowaniu decyzji.

Przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w rozwiązaniach biznesowych Microsoft

Microsoft Dynamics 365 Business Central

System Microsoft Dynamics 365 Business Central jest jednym z najbardziej popularnych i innowacyjnych rozwiązań klasy ERP na świecie. Dzięki sztucznej inteligencji potrafi w znacznym stopniu zwiększyć trafność analiz i stopień automatyzacji procesów biznesowych. Przykładami zastosowanej w nim technologii opartej na AI są:

 • prognozowanie sprzedaży i zapasów – dzięki m.in. analizie danych historycznych oraz sezonowości można przewidzieć potencjalną sprzedaż oraz otrzymać wskazówki odnośnie uzupełnienia stanów magazynowych;
 • prognozowanie przepływów pieniężnych – analiza średnich opóźnień i przyspieszeń w opłacaniu faktur przez klienta pozwala z dużym prawdopodobieństwem prognozować wpływy;
 • prognozowanie opóźnień w płatnościach – analiza danych historycznych dzięki integracji z Azure Machine Learning Studio pozwala określić prawdopodobieństwo opóźnienia w płatnościach, dzięki czemu można zdecydować o dostosowaniu warunków płatności lub metody płatności do danego klienta;
 • interaktywne pole wyszukiwania – integracja z usługą Language Understanding, bazującej na mechanizmach uczenia maszynowego, pozwala na rozpoznawanie części fraz wprowadzonych w oknie wyszukiwania, dzięki czemu system domyślnie wie jaką operację wykonać, co przekłada się na spore oszczędności czasu;
 • obsługa z poziomu Outlook’a – za sprawą tej integracji można zarządzać sprzedażą z poziomu skrzynki pocztowej na przykład tworząc szablon oferty i wysyłając go bezpośrednio do klienta lub też tworząc zamówienie sprzedaży.

Microsoft 365 (dawniej Office 365)

Pakiet Office jest najczęściej wybieranym na świecie zestawem aplikacji biurowych dla firm. Jego najnowsza wersja, czyli Microsoft 365, również posiada rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Poniżej zostały zaprezentowane pojedyncze przykłady zastosowania AI dla najbardziej popularnych aplikacji pakietu Office:

 • Outlook – asystent programu Outlook Cortana może odczytywać wiadomości e-mail z niemal ludzką precyzją. Podsumowuje ważne szczegóły, takie jak nadawca, temat i czas wysłania. Może również wykonywać szereg zadań związanych z planowaniem, takich jak sugerowanie terminów spotkań wybranym kontaktom, znajdowanie przedziałów czasowych w kalendarzu czy rezerwowanie pokoju lub sali. Obecnie Cortana najlepiej radzi sobie z językiem angielskim.
 • Excel – dzięki funkcji sczytywania danych ze zdjęć można, np. zrobić zdjęcie tabeli znajdującej się na kartce papieru i następnie wyeksportować do programu Excel, dzięki czemu nie trzeba ręcznie przepisywać danych.
 • Word – funkcja tłumaczenia pozwala tłumaczyć poszczególne sekcje tekstu lub całe dokumenty na ponad 60 różnych języków. Korzystając z uczenia maszynowego, narzędzie tłumaczy złożony lub niekiedy nawet niejednoznaczny język z dużą precyzją.
 • PowerPoint – jedną z ciekawszych funkcji w tym programie opartych na AI jest trener prezentacji, który został zaprojektowany, by pomóc użytkownikom w doskonaleniu umiejętności prezentacji. Ta funkcja może zapewnić natychmiastową informację zwrotną na temat typowych błędów, takich jak złe tempo czy czytanie ze slajdów słowo w słowo.
 • Exchange Online – dzięki Advanced Threat Protection (ATP), które bazuje na mechanizmach uczenia maszynowego, jesteśmy lepiej chronieni przed atakami złośliwego oprogramowania.
 • Microsoft Teams – wsparte przez AI tłumienie szumów pomaga odfiltrować w czasie rzeczywistym niepożądane dźwięki, np. odgłosy klawiatury czy niepożądany hałas dochodzący zza okna.

Przykład inteligentnego sczytywania danych ze zdjęć za pomocą programu Excel.

skanowanie dokumentów i przenoszenie danych do excel

Power BI

Aplikacja Power BI jest potężnym narzędziem do analizy oraz wizualizacji danych. Od dawna jest pionierem w stosowaniu sztucznej inteligencji dzięki takim funkcjom, jak wyszukiwanie w języku naturalnym, które umożliwia pracownikom uzyskiwanie odpowiedzi na pytania w prostym języku angielskim, czy też Quick Insights, które automatycznie znajdują wzorce w danych. Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, pracownicy mogą wykonywać złożone zadania, które zwykle wymagają obszernej wiedzy technicznej. Zaawansowane modele uczenia maszynowego włączone do Power BI pozwalają na wydobywania informacji z takich źródeł jak dokumenty, obrazy, a nawet kanały mediów społecznościowych. Dzięki tym rozwiązaniom można zaoszczędzić czas oraz otrzymać bardziej precyzyjne analizy.

Poniżej przedstawiono przykład drzewa dekompozycji, korzystającego również z AI, umożliwiającego wizualizację danych w wielu wymiarach oraz wskazanie który ze zdefiniowanych wcześniej parametrów ma największy wpływ na wartość końcową.

Źródło: https://docs.microsoft.com/pl-pl/power-bi/visuals/power-bi-visualization-decomposition-tree

6 filarów etycznych Microsoft wobec sztucznej inteligencji

W książce “The Future Computing” osoby reprezentujące Microsoft przedstawiły sześć fundamentalnych zasad, którymi kieruje się firma przy rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji.

 • Uczciwość – systemy oparte o AI powinny traktować wszystkich w sposób uczciwy oraz odzwierciedlać różnorodność świata, w którym żyjemy. Należy je dokładnie testować w celu eliminacji ewentualnych błędów oraz krzywdzących działań.
 • Niezawodność i bezpieczeństwo – Microsoft intensywnie pracuje, aby jego produkty utrzymywały wysokie standardy niezawodności i bezpieczeństwa, m.in. poprzez ocenę informacji zwrotnych od użytkowników, monitorowanie bieżącej wydajności i projektowanie rozwiązań odpornych na różnorodne zagrożenia.
 • Prywatność i ochrona danych – prywatność i ochrona danych są priorytetowe przez zgodność z obowiązującymi przepisami i normami (w tym RODO), zapewniając przejrzystość oraz możliwości wyboru w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
 • Inkluzywność – rozwiązania projektowane są w taki sposób, aby wyeliminować potencjalne bariery, które mogłyby nieumyślnie wykluczyć określone grupy ludzi, m.in. przystosowując oprogramowanie na potrzeby osób z ograniczoną sprawnością.
 • Przejrzystość – ludzie powinni zrozumieć, w jaki sposób zachodzą procesy oparte o AI. W tym celu dostarczane są wyjaśnienia kontekstowe procesów sztucznej inteligencji i podnoszona jest świadomość na temat potencjalnych zagrożeń.
 • Odpowiedzialność – podczas projektowania systemów przestrzegane są wszystkie niezbędne normy, których weryfikacją zajmują się komisje rewizyjne.

Przejrzyste sfomułowanie filarów etycznych i zasad postępowania wobec wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji ma pomóc zapobiec ewentualnym nadużyciom.