Oprogramowanie biznesowe Microsoft Dynamics 365, a właściwie jego integracja z poszczególnymi systemami i narzędziami, tym razem z IoT, stanowi kolejny krok transformacji cyfrowej. Otwiera nowe drzwi, daje niemal nieograniczone możliwości firmom, które na nim bazują.

Czym jest IoT?

IoT, czyli Internet of Things (internet rzeczy, przedmiotów) to koncepcja, która zakłada, że identyfikowalne w sposób jednoznaczny przedmioty (m.in. sprzęty gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze) mogą pośrednio bądź też bezpośrednio gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane. Pozwala na to inteligentna instalacja elektryczna oraz sieć komputerowa.

IoT a procesy biznesowe

Fakt, że dostawcy różnych rozwiązań biznesowych zainteresowali się IoT wydaje się wynikać z tego, że współcześnie pracownicy, którzy korzystają, np. z systemu Dynamics 365, oczekują od niego większej przewidywalności. W końcu każda firma za pomocą rozproszonych aplikacji dziedzinowych odpowiadających na określone obszary działalności, dąży do ustalonych celów. Raportuje zatem z rozmaitych źródeł, analizuje i wreszcie na podstawie wyników podejmuje konkretne działania.

Wpływ integracji IoT z Dynamics 365 na biznes

Z całą pewnością godnym zainteresowania rozwiązaniem oferowanym przez oprogramowanie biznesowe Dynamics 365 w ramach ubiegłorocznej edycji Enterprise Edition jest Field Service. Moduł stworzony z myślą o sterowaniu i kontroli działań pracowników znajdujących się w terenie pozwala zarządzać: zespołem, urlopami, zleceniami pracy, zamówieniami zakupu, przeniesieniami magazynowymi i umowami. Oczywiście umożliwia również planowanie harmonogramu pojedynczego pracownika.

W związku z tym, integracja IoT z systemem Microsoft Dynamics 365 pozwala firmom płynnie i skutecznie zarządzać działalnością, a co za tym idzie – unikać przykrych, niespodziewanych problemów. Za sprawą zintegrowanych narzędzi organizacje mają dostęp do nowych możliwości optymalizacji biznesu, uprzedzania ewentualnych awarii, lepszego planowania zadań zlecanych pracownikom oraz konserwacji sprzętu firmowego.