Cyberbezpieczeństwo i utrzymywanie danych są jednymi z najważniejszych kwestii, o które powinna zatroszczyć się każda firma i organizacja – i nie bez powodu. Współczesna działalność cyberprzestępcza stała się wyrafinowaną branżą, która wpływa na każdy aspekt globalnego korzystania z Internetu. Dane wyraźnie wskazują na skalę tego zagrożenia:

 • Około 230 000 nowych “próbek” złośliwego oprogramowania jest uruchamianych każdego dnia,
 • Spośród powyższych, ataki typu ransomware były źródłem prawie 40% przypadków naruszenia danych,
 • Potrzeba było kilka miesięcy, aby odkryć ponad 65% tych naruszeń.

Co więcej, na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba ataków w sieciach biznesowych corocznie się podwajała. Przewiduje się, że trend ten będzie wzrastał w jeszcze szybszym tempie.

Azure – łagodzenie zagrożeń

Mimo, że nie można przewidzieć wszystkich zagrożeń, to na pewno można im zapobiegać. Najskuteczniejszą strategią osiągnięcia tego celu jest posiadanie solidnych fundamentów. Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia, protokoły bezpieczeństwa Microsoft są „wbudowane” w każdy produkt i usługę. Co ważne – zabezpieczenia są ciągle rozwijane i stale udoskonalane.

W przypadku chmury Microsoft Azure użytkownicy otrzymują szereg narzędzi i funkcji bezpieczeństwa. Microsoft rozwiązuje te kwestie bezpieczeństwa w czterech określonych obszarach:

 • Bezpieczna platforma,
 • Prywatność i kontrola,
 • Zgodność,
 • Przejrzystość.

Skoncentrowanie się na kilku indywidualnych aspektach wyraźnie pokazuje zakres środków bezpieczeństwa, które zapewnia Azure.

Bezpieczeństwo platformy

Cyberbezpieczeństwo i prywatność to kwestie, które Microsoft bierze pod uwagę na samym początku projektowania nowych rozwiązań. Program Microsoft Security Development Lifecycle (SDL) zapewnia ciągłą analizę zagrożeń i aktualizacje mające na celu „stawienie czoła” ciągle zmieniającym się zagrożeniom. Funkcje SDL stale odnoszą się do potencjalnych zagrożeń i słabych punktów w danej organizacji. Dodatkowo, program pozwala na obniżenie kosztów konserwacji przy jednoczesnym zapewnieniu najnowszych i najbardziej zaawansowanych technicznie standardów ochrony danych.

Bezpieczeństwo sieci

Zabezpieczenia sieciowe, które posiada Azure, chronią dane przed nieautoryzowanym dostępem i atakami, stosując ścisłą kontrolę całego ruchu. Daje to użytkownikom kontrolę nad tym, kto ma, i do jakiego stopnia, dostęp do ich bezpiecznej sieci. Kontrole sieci Azure obejmują:

 • Warstwy sieci,
 • Ruch w sieci,
 • Wirtualne urządzenia zabezpieczające sieć.

W połączeniu z innymi funkcjami zabezpieczeń sieci, Azure daje użytkownikom narzędzia niezbędne do identyfikowania i rozwiązywania potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Co więcej, Azure Security Center współpracuje z użytkownikami w celu zapewnienia pełnej integracji zabezpieczeń, a także:

 • Monitorowania stanu konfiguracji zabezpieczeń sieci,
 • Wysyłania alertów dotyczących zagrożeń sieciowych, zarówno na poziomie punktu końcowego, jak i na poziomie sieci.

Bezpieczeństwo fizyczne

Globalna dostępność Azure jest obsługiwana przez międzynarodową sieć fizycznych urządzeń do przechowywania danych. W związku z tym, Microsoft stosuje także szereg „fizycznych” środków, mających na celu zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa w każdym z tych obiektów, w tym:

 • Kompletny nadzór i monitorowanie dostępu,
 • W pełni bezpieczna kontrola dostępu i procedury,
 • Ciągłe wsparcie ze strony Microsoft Cyber ​​Defence Operations Center.

Zapewnione cyberbezpieczeństwo dzięki Microsoft Azure

Platforma Microsoft Azure zapewnia najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa dla Twojej firmy lub organizacji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat chmury Microsoft Azure to przeczytaj nasze inne artykuły: Korzyści z wdrożenia Dynamics NAV na Azure oraz Zgodność, bezpieczeństwo i oszczędności dzięki Microsoft Azure.