W pierwszej części artykułu rozpoczęliśmy rozważania na temat tego, jak się przygotować do wdrożenia systemu klasy CRM, a dokładniej Microsoft Dynamics 365. Zwróciliśmy szczególną uwagę jak ważne dla przyszłego sukcesu jest przemyślenie tego, czy system rzeczywiście jest nam potrzebny, ustalenie indywidualnych wymagań i określenie celów, a następnie rozwijanie systemu. Dla pełnego obrazu tego, na czym polega wdrożenie Dynamics CRM konieczne jest omówienie jeszcze takich aspektów jak: budżet, zespół projektowy, możliwość integracji systemów oraz harmonogram.

Budżet

Naturalną rzeczą wydaje się to, że im bardziej złożone są nasze wymagania, tym wyższy będzie koszt ich realizacji. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że prócz kupna licencji oraz ewentualnego dostosowania systemu do naszego biznesu przez dostawcę, Dynamics CRM generuje koszty wynikające z jego utrzymania. Zmniejszenie wydawanych z tego tytułu kwot będzie możliwe dzięki odpowiedniemu dopasowaniu narzędzia do zarządzania relacjami z klientem.

Zespół projektowy

Każdy projekt, a zatem i wdrożenie systemu CRM nie może się odbyć bez wykonawców. Za zarządzanie projektem, czuwanie nad pracą zespołu i komunikację z zespołem dostawcy odpowiedzialny jest Project Manager. Od osoby takiej wymaga się znajomości biznesu oraz tego, na czym polega wdrożenie systemu. Prócz PM w zespole nie może zabraknąć biznes – osób, które wiedzą, jak wygląda proces biznesowy i jakie są potrzeby konkretnych działań. Ludzie ci orientują się w procedurach obowiązujących w danej firmie oraz znają powód ich wdrożenia. W końcu konieczni są testerzy, czyli pracownicy, którym powierzono zadanie sprawdzenia czy system działa dokładnie tak, jak powinien.

Możliwość integracji systemów

Integracja, której szczegóły określane są z dostawcą na etapie analizy procesów biznesowych i oczekiwań, stanowi clou wdrożenia. Bez niej niemożliwe będzie wykorzystywanie systemu CRM w pełni. W ramach Dynamics CRM integrować można niemal wszystko, m.in. komunikatory i systemy call center, systemy magazynowe, a nawet systemy księgowe.

Harmonogram

Wbrew pozorom, data rozpoczęcia projektu jest niezwykle ważna. Stąd musi być naprawdę dobrze przemyślana. Nie chcemy przecież dopuścić do sytuacji, w której wdrożenie Dynamics CRM będzie kolidowało z gorącym okresem w przedsiębiorstwie, czasem wielkich projektów. Niemniej istotna jest też data zakończenia wdrożenia. Jeżeli spodziewamy się, że oddanie systemu do użytku przypadnie w pracowitym sezonie, warto postarać się o wcześniejszy lub późniejszy termin.