Nie od dziś wiadomo, że dobra organizacja pracy oznacza zdecydowanie lepsze wyniki. W końcu nie bez przyczyny sięgamy po systemy ERP, rozwiązania chmurowe dla biznesu, czy oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem, takie jak Microsoft Dynamics CRM. Ostatnie spośród wymienionych narzędzi ma za zadanie m.in. sprawną obsługę napływających zgłoszeń. Sprawy mogą bowiem dotyczyć różnych produktów. Łatwo więc nieco się w tym wszystkim pogubić. Stąd też, zarządzanie tym, co będą robili poszczególni pracownicy danego dnia wydaje się kluczową kwestią. Na szczęście Dynamics CRM daje nam świetną funkcjonalność, a mianowicie Kolejki.

Czym są Kolejki w Dynamics CRM?

Kolejki umożliwiają planowanie pracy, zarówno pojedynczych pracowników, jak i całych zespołów. Działają na zasadzie baz, w których gromadzą się zadania do wykonania. Popularnie, Kolejki stosuje się w przypadku Spraw, ponieważ dzięki nim można przydzielić je do właściwych pracowników, którzy specjalizują się w danym temacie.

Na czym polega zarządzanie Kolejkami?

Co istotne – w ramach systemu Microsoft Dynamics CRM jesteśmy w stanie utworzyć wiele Kolejek. Istnieją przy tym dwa rodzaje – Kolejki prywatne oraz Kolejki publiczne. Pierwszy typ jest działa w taki sposób, aby dla każdego nowego użytkownika (pojedynczego pracownika bądź też zespołu pracowników) automatycznie tworzona była indywidualna (prywatna) Kolejka, której (poza nimi) w systemie nie będzie widział nikt inny. Drugi rodzaj Kolejek to te, do których dostęp mają wszyscy użytkownicy systemu.

Reguły rozsyłania

Poza zarządzaniem Kolejkami, istotnym elementem jest dystrybucja Spraw na Kolejki, która odbywa się na zasadzie zdefiniowanych reguł rozsyłania. Reguły te to nic innego jak określone przez nas warunki, jakie muszą zostać spełnione, by zgłoszenia zostały skierowane do właściwej Kolejki, a tym samym do odpowiednich pracowników, którzy należycie się nimi zajmą.