Wszyscy wiemy, że globalne zakłócenia w łańcuchu dostaw stanowią ogromne wyzwanie dla firm produkcyjnych. Doskonale widać to było w latach 2020-2021, kiedy to brak półprzewodników sparaliżował działalność wielu przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, np. producentów samochodów. Zdaliśmy sobie wówczas sprawę, że sytuacja na rynku może ulec gwałtownej zmianie dosłownie z dnia na dzień, stawiając przed firmami nowe wyzwania. Dlatego niezwykle istotne jest utrzymanie łańcucha dostaw, który będzie odporny na nieprzewidziane zmiany. Powstaje jednak pytanie, jak to zrobić?

Inteligentne prognozowanie popytu i planowanie

Pierwszym krokiem do zapewnienia stabilności łańcucha dostaw jest dostęp do zawsze aktualnych danych rynkowych i ich wykorzystanie do opracowania zaawansowanych modeli prognozowania popytu. Umożliwia to optymalizację procesu planowania, a tym samym pozwala na lepsze dopasowanie produkcji do zmieniających się warunków rynkowych.

nowoczesne metody zarządzania łańcuchem dostaw

Widoczność w czasie rzeczywistym i zarządzanie ryzykiem

Kolejnym istotnym elementem jest zapewnienie ciągłej widoczności w łańcuchu dostaw oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem. Dzięki temu producenci mogą podejmować szybkie decyzje w przypadku pojawienia się zakłóceń, co pozwala minimalizować ich negatywny wpływ na działalność firmy.

Bezproblemowe magazynowanie i realizacja zamówień

Odpowiednie zarządzanie magazynem oraz realizacja zamówień to kluczowe elementy sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Wykorzystanie danych z łańcucha dostaw pozwala na lepsze zarządzanie zapasami oraz zapewnienie błyskawicznej i bezbłędnej realizacji zamówień. Przekłada się to na zadowolenie klientów i efektywność operacyjną.

sposoby na optymalizację łańcucha dostaw

Chmurowe rozwiązania IT w służbie łańcucha dostaw

Powyższe zadania nie mogą być realizowane bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Pierwszym krokiem w budowaniu bezpiecznego łańcucha dostaw powinna być migracja danych i aplikacji do chmury. Kolejny etap budowania odporności polega na wykorzystaniu narzędzi low-code lub no-code do opracowania przydatnych aplikacji biznesowych wykorzystujących możliwości sztucznej inteligencji. Dzięki tym rozwiązaniom można wyciągać dane z zasobów łańcucha dostaw. Ich analiza znacząco przyspiesza proces podejmowania decyzji. Przykładem takiej aplikacji może być narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które analizuje umowy z dostawcami, aby ocenić ryzyko i zidentyfikować obszary wymagające uwagi lub strategie łagodzące. Chcąc tworzyć bardziej odporne łańcuchy dostaw, firmy produkcyjne powinny mocniej koncentrować się na obszarach operacji i finansów, jednocześnie zapewniając kluczowe funkcjonalności istotne dla zarządzania łańcuchem dostaw. Przejście do chmury zapewnia najlepszą infrastrukturę dla producentów korzystających z aplikacji biznesowych do planowania zasobów przedsiębiorstwa (system ERP), pozwalając na szybkie dzielenie się wiedzą o zasobach i wykorzystanie rozbudowanych możliwości analizy danych.

systemy erp w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Usprawnienie łańcucha dostaw dla firm produkcyjnych nie będzie możliwe bez transformacji cyfrowej. Wymaga skupienia się na inteligentnym prognozowaniu popytu, stałego dostępu do danych w czasie rzeczywistym oraz efektywnego zarządzania magazynem i realizacją zamówień. Firmy, które zainwestują w te obszary, mogą osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku.

Sprawdź, jak możemy ulepszyć działalność Twojej firmy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom takim, jak system ERP dla produkcji i umów bezpłatną konsultację.