Świat systemów ERP jest niezwykle fascynujący. W każdej firmie można znaleźć ciekawe procesy biznesowe, które często stanowią o przewadze nad konkurencją. W związku z tym, jedną z istotnych cech systemu ERP jest możliwość jego modyfikacji.

Wprowadzanie zmian w rozwiązaniu ERP zaczyna się jeszcze przed jego uruchomieniem, kiedy na podstawie przeprowadzonej analizy wiadomo już, jakich niestandardowych funkcjonalności potrzebuje klient. Produkcyjne uruchomienie systemu  to jednak nie koniec  zmian. Niejednokrotnie rozwój przedsiębiorstwa pociąga za sobą konieczność stałego dostosowywania systemu do wymagań firmy.

Systemem, który spełnia te wymagania jest Microsoft Dynamics 365 Business Central. Co jednak wyróżnia go na tle konkurencji?

Spójność

Pierwszym wyznacznikiem jest spójność systemu. Środowisko udostępnione programistom przez firmę Microsoft pozwala im na tworzenie rozszerzeń w ramach samego rozwiązania. Użytkownik nie musi więc przełączać się między różnymi aplikacjami przy wykonywaniu różnych zadań, dzięki czemu wzrasta jego efektywność. Spójność zachowana jest ponadto w zakresie interfejsu użytkownika. Formularze (okna) dodane w ramach rozszerzeń nie różną się wyglądem od standardowych formatek i zachowują filozofię działania systemu, co także przekłada się na komfort pracy.

Elastyczność systemu Dynamics 365 Business Central

Drugą kwestią są możliwości rozbudowy systemu. Dynamics 365 Business Central udostępnia developerom dostęp do wszystkich obiektów biznesowych i natywnych funkcji aplikacji. Pozwala to na wprowadzanie modyfikacji w każdym obszarze aplikacji. Ponadto, wspomniany ERP nie jest ograniczony jedynie do standardowych obiektów. Wprowadzanie nowego modułu nie stanowi żadnego problemu z uwagi na fakt, iż możliwe jest dodanie nowych tabel i funkcji, które obsługiwane są w taki sam sposób, jak podstawowe komponenty systemu.

Bezpieczeństwo

Architektura rozszerzeń w Dynamics 365 Business Central daje jeszcze jedną korzyść użytkownikom. Dodatki stają się integralną częścią systemu, więc nie muszą oni zapamiętywać haseł do różnych aplikacji. Przekłada się to również na bezpieczeństwo w całej firmie – mniej aplikacji w firmie to mniejsza liczba potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Ponadto, spójność dodatków z głównym systemem umożliwia sprawdzanie, który użytkownik przeprowadził krytyczną operację.

Integralność danych

Business Central bez problemu pozwala również zachować integralność danych. Jak wspomniano powyżej, w ramach rozszerzeń można tworzyć w systemie nowe tabele. Są one przechowywane w tej samej bazie danych, co standardowe dane. Takie podejście zapewnia wysoką wydajność systemu, a objęcie transakcją operacji zapisywania danych gwarantuje ich pełną integralność. Jedna baza danych upraszcza również kwestie związane z utrzymaniem środowiska produkcyjnego i szkoleniowego oraz z wykonywaniem backup`ów.

Oszczędności

Mimo, iż wdrożenie systemu Dynamics 365 Business Central może wydawać się potencjalnie droższe, to w przyszłości zakup ten będzie się zwracał między innymi w kosztach tworzonych rozszerzeń. Wynika to z faktu, iż programiści otrzymują od Microsoftu dedykowane środowisko programistyczne. Dzięki temu, mogą od razu skupić się na opracowaniu potrzebnych funkcjonalności. Nie muszą tracić czasu na tworzenie takich elementów aplikacji biznesowej, jak uwierzytelnianie, autoryzacja czy obsługa pobierania i zapisywania danych, dzięki czemu koszty wprowadzenia modyfikacji maleją.

Podsumowanie

System Microsoft Dynamics 365 Business Central znakomicie nadaje się do rozszerzania swojej funkcjonalności. Jest on na tyle elastyczny, że pozwala na wprowadzania dedykowanych rozwiązań. Dotyczy to zarówno etapu wdrożenia, jak również jego eksploatacji. System pozwala na tworzenie spójnych i w pełni zintegrowanych dodatków spełniających wysokie wymogi bezpieczeństwa, a dedykowane środowisko developerskie, udostępnione programistom przez Microsoft, przekłada się na krótszy czas i niższy koszt opracowania rozszerzeń. Poznaj gotowe dodatki i rozszerzenia funkcjonalności sytemu Dynamics 365 Business Central.