W artykule, w którym próbowaliśmy przewidzieć, jakie będą trendy w 2024, dużo pisaliśmy o sztucznej inteligencji i zrównoważonym rozwoju. Pod koniec lutego możemy już potwierdzić, że właśnie te dwie kwestie są dla Microsoftu kluczowe. A nawet zaczynają się przenikać. Pokazują to między innymi ogłoszone w połowie miesiąca nowości w usłudze Chmura dla zrównoważonego rozwoju (Cloud for Sustainability). Przyjrzyjmy się im bliżej.

Sztuczna inteligencja wspiera zrównoważony rozwój

Microsoft ogłosił wprowadzenie nowych rozwiązań opartych o mechanizmy sztucznej inteligencji w usłudze Cloud for Sustainability. Mają one zapewnić organizacjom możliwości niezbędne w drodze ku zrównoważonemu rozwojowi. Obejmują szybszą analizę danych dotyczących środowiska, społeczności i zarządzania (ESG), asystenta AI, który pomaga przyspieszyć podejmowanie skutecznych decyzji i raportowanie oraz inne zaawansowane możliwości.

Microsoft Fabric: platforma analityczna dla zrównoważonych danych

W maju 2023 roku zaprezentowana została platforma analityczna typu SaaS łącząca wszystkie dane przedsiębiorstwa - Microsoft Fabric. Uwzględnia ona także dane ESG, do których firma wcześniej być może nie miała dostępu. Fabric daje zespołom nieograniczony dostęp do danych i możliwość wyciągania wniosków przy pomocy rozwiązań AI. Analizy można osadzać w aplikacjach, z których pracownicy korzystają w codziennej pracy. Obecnie w wersji podglądowej (preview) w Microsoft Fabric pojawiły się rozwiązania z zakresu danych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Microsoft dostarcza gotowy model danych ESG, konektory i modele raportowania, przyspieszające uzyskanie wglądu w dane i postęp w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Szybsze podejmowanie decyzji dzięki asystentowi Copilot

Copilot, czyli asystent AI od Microsoftu znany chociażby z usługi Microsoft 365, został uruchomiony w wersji preview w narzędziu Microsoft Sustainability Manager. Dzięki temu firmy korzystające z Chmury dla zrównoważonego rozwoju zyskują dostęp do niemal nieograniczonych możliwości generatywnej sztucznej inteligencji. Z Copilotem można rozmawiać w naturalnym języku, zadając mu pytania. Wykorzystanie asystenta pozwala:

  • analizować dane środowiskowe i wskazywać możliwości redukcji w obszarach takich, jak emisja dwutlenku węgla i zużycie wody, oszczędzając pracę i czas;
  • szybko otrzymywać odpowiedzi dotyczące danych z zakresu zrównoważonego rozwoju;
  • przygotowywać raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, redukując czas raportowania i uwalniając zasoby.

Ponadto organizacje otrzymują zintegrowany i interaktywny model AI umożliwiający głębszą analizę danych dotyczących emisji. Mogą dzięki niemu zobaczyć na przykład, w których obszarach potrzebne są bardziej kompletne dane. Sztuczna inteligencja pozwala szybko i skutecznie zidentyfikować zarówno krótko-, jak i długoterminowe możliwości redukcji emisji. Jest też źródłem informacji na temat trendów historycznych, sezonowości czy anomalii danych, w oparciu o które można podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Biznes dąży do zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Accenture, na które powołuje się Microsoft, 98% dyrektorów generalnych uważa zrównoważony rozwój za kluczowy element działalności. Dwóch na trzech uczestników badania nawiązuje współprace i podejmuje działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wielu przekłada te działania na nowe modele biznesowe.

Jak twierdzi Microsoft, na styku zrównoważonego rozwoju i sztucznej inteligencji istnieją ogromne możliwości dla każdej organizacji. Sztuczna inteligencja Microsoftu odpowiada na potrzeby klientów dzięki odpowiedzialnemu podejściu do sztucznej inteligencji, opartemu na solidnej ocenie, weryfikacji i walidacji. Przy wykorzystaniu możliwości danych i sztucznej inteligencji, postęp w dziedzinie zrównoważonego rozwoju staje się namacalny.