Nadszedł ten czas. Druga fala aktualizacji – znana jako Release Wave – trafiła do rozwiązań z rodziny Power Platform oraz Dynamics 365, w tym do systemu ERP Dynamics 365 Business Central. Oznacza to, że zapowiadane poprawki, zmiany, ulepszenia i nowości będą wdrażane do wspomnianych usług od października 2023 do marca 2024, czyli do kolejnego dużego update’u. 

Zgodnie z opublikowaną niedawno zapowiedzią – Release Wave 2 2023 stał się faktem. W przypadku Dynamics 365 Business Central Microsoft szczególny nacisk położony został na obszary developmentu, integracji z Power Platform i pozostałymi usługami opartymi o rozwiązanie Dataverse, sztucznej inteligencji (aka Copilot). Nie zapomniano również o głównych procesach biznesowych, które zostały usprawnione i wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności. Pełna lista zmian, z których część już jest ogólnodostępna, a kolejne będą sukcesywnie wprowadzane, jest dostępna w dokumentacji producenta. Warto jednak przytoczyć kilka z nich. 

Alokacje w Księdze Głównej 

Rozdzielanie transakcji między różnymi kontami księgowymi to funkcjonalność, na którą wiele firm czekało. Wraz z jesienną aktualizacją, Microsoft zdecydował się na jej wprowadzenie do Business Central. Jej zastosowanie umożliwia efektywniejsze rozprowadzanie kosztów i przychodów, minimalizując tym samym ryzyko błędów. Opcja dostępna jest zarówno w Dziennikach Głównych, jak i w Dziennikach Sprzedaży i Zakupów. Dodatkowo, jej właściwe ustawienie pozwala na rozdzielanie transakcji związanych z kosztami lub przychodami między kontami księgowymi w sposób automatyczny oraz przypisywanie wierszom alokacji właściwych wymiarów. Dostosowaniu podlegają konta alokacji o typie stałe lub zmienne. 

Blokowanie wariantów na zapasach 

Czasami bywa tak, że warianty zapasów, które mieliśmy zdefiniowane w systemie ERP, nie są nam już potrzebne. O ile Dynamics 365 Business Central nie pozwala na ich usunięcie, o tyle teraz niechciane warianty można zablokować, aby nie dało się ich użyć w wierszach na dokumentach sprzedażowych i zakupowych. Opcje w zakresie blokowania zostały dodane do strony Warianty Zapasów i zawierają trzy możliwości: 

  • Sales Blocked – brak możliwości wyboru wariantu zapasu na dokumencie sprzedaży oraz w dzienniku sprzedaży zapasu. 
  • Purchasing Blocked – brak możliwości wyboru wariantu zapasu na dokumencie zakupu, w dzienniku zakupu zapasu oraz w ramach procesu planowania zakupów. 
  • Blocked – brak możliwości zawarcia wariantu w transakcji. 
Źródło: Block item variants | Microsoft Learn 

Dodatkowo, tworząc nowy dokument na podstawie istniejącego – poprzez opcję „Kopiuj z dokumentu” – zostanie wyświetlone powiadomienie, jeśli warianty zapasów znajdujących się w wierszach dokumentu źródłowego należą do zablokowanych. W ten sposób, wiersze, które zawierają zapasy z zablokowanymi wariantami, nie zostaną uwzględnione w nowym dokumencie.  

Microsoft dodał również stronę Item Variant Card. Dzięki temu, mamy dodatkowe, a przede wszystkim czytelne, nie obfitujące w multum opcji miejsce, w którym możemy ustawić blokowanie poszczególnych wariantów przypisanych do danego zapasu.

Źródło: Block item variants | Microsoft Learn 

Możliwość wyboru kont księgowych dla rozliczeń płatności i należności 

Często bywa tak, że firmy chcą księgować transakcje zobowiązań i należności na innym koncie księgi głównej (KG) niż to domyślne, które jest określone w grupie księgowania nabywcy lub dostawcy. W najnowszej odsłonie Business Central, czyli wersji BC23, mamy możliwość skorzystania z wielu kont księgowych. Oznacza to, że system daje kontrolę nad zmianą grupy księgowej podczas rejestracji transakcji, a to zaś umożliwia dostosowanie zapisów księgowych do potrzeb danej firmy. Możliwość włączenia funkcjonalności poprzez popularny „suwak” jest dostępna w Ustawieniach sprzedaży i należności, Ustawieniach zakupów i zobowiązań oraz kartotekach Dostawców i Nabywców.

Źródło: Use different general ledger accounts for payables, receivables | Microsoft Learn

Udostępnianie czytelniejszych linków do stron i rekordów 

Nikt nie lubi długich, nieczytelnych linków, które mogą się wydawać nieco podejrzane. Wraz z obecną aktualizacją, Microsoft zdecydował się „pochylić” nad tym problemem, wprowadzając spójną konwencję nazewnictwa linków. Dzięki temu, adresy URL wklejane w wiadomości e-mail czy w ramach czatu Teams są przejrzyste do tego stopnia, że na pierwszy rzut oka wiadomo, do czego będą prowadzić.

Źródło: Share readable deep links to pages and records | Microsoft Learn 

Sposób, w jaki dany link jest skonstruowany, bardzo dobrze obrazuje poniższa tabelka. Jeżeli jednak chcemy lub potrzebujemy użyć oryginalnego URL-a, czytelny hiperlink wystarczy wkleić do aplikacji, np. Notatnika.

Źródło: Share readable deep links to pages and records | Microsoft Learn 

Synchronizacja dodatkowych pól w zakresie integracji Business Central z Dataverse  

Firmy często dostosowują integrację pomiędzy Business Central i Dataverse lub Dynamics 365, aby dopasować ją do swoich konkretnych potrzeb. Chcąc ułatwić te działania oraz wykluczyć konieczność angażowania programistów, Microsoft zdecydował się udostępnić więcej pól, które można zmapować między rozwiązaniami za pośrednictwem tabel integracji. Mowa o polach, które są dostępne w ramach tabel Nabywca, Dostawca, Kontakt, Sprzedawca i Szansa sprzedaży. Po ich określeniu wystarczy zmienić ich status na włączony (Enabled).

Źródło: Synchronize more fields in your integration with Dataverse and Dynamics 365 Sales | Microsoft Learn

Udostępnianie analizy danych współpracownikom

Tryb analizy danych został przedstawiony (w wersji preview) już w ramach pierwszej fali aktualizacji w 2023 roku. Umożliwiał on obliczanie i analizowanie danych bezpośrednio z poziomu strony typu lista, bez konieczności uruchamiania raportu lub przełączania się do innej aplikacji, np. Microsoft Excel. W ramach obecnego release’a, funkcja ta została ulepszona o możliwość szybkiego udostępniania współpracownikom wyników przeprowadzonej analizy. Co tu dużo mówić – obraz wyraża więcej niż tysiąc słów.

Źródło: Share a data analysis with a co-worker | Microsoft Learn 

Przekonaj się, jak nowe funkcje w systemie ERP Dynamics 365 Business Central mogą Ci pomóc w codziennej pracy – wystarczy, że wypełnisz formularz poniżej i umówisz się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!