poprzedniego wpisu na naszym blogu wiemy już na czym polega zarządzanie zapasami przychodzącymi i wychodzącymi w systemie Microsoft Dynamics NAV. Oprogramowanie dla biznesu od Microsoft`u pozwala jednak swoim użytkownikom na wiele więcej. Sprawdźmy, jak wygląda przyjmowanie i odkładanie, pobieranie i wydawanie oraz przesuwanie i korekta zapasów w magazynie.

Przyjęcie i odłożenie zapasów

Microsoft Dynamics NAV pozwala realizować przyjęcia i odłożenia zleceń wchodzących, m.in. zamówień zakupu, zwrotów sprzedaży i zleceń przesunięcia. Proces przyjęcia to przede wszystkimi przyjmowanie zapasów w miejscu rozładunku i odkładanie w miejscu składowania. Pracownicy magazynowi mogą więc z łatwością porównywać ilości widniejące na dokumentach dostawy z ilościami zarejestrowanymi w zamówieniach, a także rejestrować przyjęte ilości i miejsce ich odłożenia.

Pobieranie i wydawanie zapasów

Funkcjonalność magazynu w systemie Microsoft Dynamics NAV umożliwia także na skuteczne zarządzanie pobraniami oraz wydaniami zleceń wychodzących, takich jak zamówienia sprzedaży, zwroty zakupów i zlecenia przesunięć. Wydawanie zamówień obejmuje pobieranie zapasów z półek i wydawanie zapasów z magazynu.

Przesunięcie i korekta zapasów

W swojej codziennej pracy pracownicy magazynu mają również do czynienia z koniecznością przesuwania zapasów z jednego pojemnika do drugiego, a co za tym idzie – z korektą ilości. Przesunięcia zapasów umożliwiają reorganizację magazynu, zaś korekty ilości – poprawę stanu magazynu w sytuacji nadwyżek lub utraty towarów. Najogólniej rzecz biorąc, procesy te odbywają się na podobnych zasadach, co np. przesunięcia między lokalizacjami czy też korekta ilości w ramach jednej lokalizacji. Podstawową różnicą jest to, że przesuwanie zapasów między pojemnikami w jednym magazynie nie ma wpływu na całkowitą ilość dostępnych zapasów. Wobec tego, system tworzy zapisy magazynowe, a nie zapisy księgi zapasów. Oba rodzaje zapisów tworzone są w programie jedynie w sytuacji, gdy pracownik magazynowy dokona korekty ilościowej w magazynie, w którym zdefiniowano obowiązkowe użycie pojemnika.