Rzetelność danych wykorzystywanych podczas zarządzania magazynem, rozumiana jako ich poprawność i wiarygodność, wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla jakości obsługi klienta, a także niwelowania kosztów. Jednak to, na ile te czynniki są istotne, zależy od indywidualnych potrzeb magazynowych firmy. Najważniejsze jest to, aby zapasy były łatwe do odnalezienia w magazynie. Dzięki temu, pracownicy mogą w pełni skupić się na swoich zadaniach. W przypadku, gdy do dyspozycji mają system Microsoft Dynamics NAV zarządzanie zapasami przychodzącymi i wychodzącymi przebiega nie tylko prawidłowo, ale i sprawnie.

Zapasy przychodzące

W ramach zarządzania magazynem Microsoft Dynamics NAV oferuje funkcję przyjęcia zamówienia, która umożliwia definiowanie sposobu przyjmowania i lokowania zapasów. Kiedy zapasy dotrą do magazynu i zostaną zaksięgowane, wówczas stanowią już część stanów magazynowych. Oprogramowanie tworzy dokument odłożenia zawierający instrukcje dla pracowników magazynowych. Poza tym, system NAV obsługuje przeładunek zapasów, czyli przekazywanie zapasów, które mają być od razu wydane ze strefy przyjęcia do strefy wydania. Dzięki temu, obsługa zapasu przebiega zdecydowanie szybciej.

Zapasy wychodzące

Poza zapasami przychodzącymi, Microsoft Dynamics NAV umożliwia również zarządzanie zapasami wychodzącymi, a konkretniej wspiera takie działania, jak wydawanie przeładunku komplementarnego zapasów, ładunku drobnicowego, pobieranie zapasów z magazynu, wystawianie dokumentu wychodzącego. Dla ułatwienia obowiązków pracowników magazynowych, możliwe jest nie tylko wydanie jednego dokumentu pobrania na zamówienie, ale też wielu różnych zamówień.

Integracja Dynamics NAV z Mobile WMS

Warto również zaznaczyć, że oprócz standardowej obsługi magazynów, istnieje również możliwość integracji z Mobile WMS. Jest to mobilne rozwiązanie do skanowania kodów kreskowych, które pozwala pracownikom magazynu łatwo przetwarzać zamówienia. Działa zarówno online, jak i offline. Aplikacja gromadzi dane i łączy się bezpośrednio z systemem Microsoft Dynamics NAV / Business Central. Wdrożenie rozwiązania wpływa na minimalizację błędów inwentaryzacyjnych oraz ograniczenie dokumentacji papierowej. Przyczynia się zatem do zwiększenia produktywności pracowników magazynowych. W niektórych firmach implementacja Mobile WMS pozwoliła na skrócenie czasu obsługi transakcji magazynowych nawet o kilkadziesiąt procent.