Do niedawna wśród firm panowało przekonanie, że system ERP jest kosztem, który powinno się zredukować. W trakcie wyboru rozwiązania i procesu wdrożenia większość organizacji próbowała maksymalnie obniżyć wydatki. Jednak w dzisiejszym nowoczesnym świecie rola wdrożenia dobrego systemu ERP jest szeroko akceptowana przez większość zarządów.

Zwiększa się też świadomość, że wiarygodne dane, procesy biznesowe nakierowane na klienta i odpowiednie nastawienie, mocno wpływają na wyniki każdej firmy. Jednak wciąż można spotkać się z myśleniem zorientowanym na koszty - szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Nie zawsze przynosi ono dobry efekt! 

Dlaczego firmy trwają przy nieskutecznych systemach informatycznych? 

Znamy wiele firm niezadowolonych z obecnego, przestarzałego oprogramowania. Zbytnie skomplikowanie w użyciu, braki innowacyjne czy niewystarczająca elastyczność to tylko część często powtarzanych skarg. Użytkownicy końcowi zmuszeni są do wspierania się narzędziami takimi, jak Excel czy Access, co niesie za sobą łatwe do przewidzenia konsekwencje. To zaskakujące, że te firmy trwają przy korzystaniu z dotychczasowych systemów. Argument o tym, że inwestycja w aktualne rozwiązanie jeszcze się nie zwróciła wydaje się ważniejszy niż spadek niezawodności dostaw, utrata klientów i rosnące koszty błędów. Często okazuje się, że odpowiednie rozwiązanie zostaje znalezione zdecydowanie za późno. 

Również podczas wyboru nowego systemu element ceny odgrywa istotną rolę. Bez chwili wahania odrzuca się potencjalnego dostawcę wskutek różnicy cen na poziomie 3%, nawet jeśli jego oferta daje o 30% więcej korzyści np. w kwestii innowacyjności. 

Jak wybrać odpowiedni system ERP? 

Czy Twoja firma zalicza się do tych niezadowolonych? Jeśli tak, warto cofnąć się do momentu, w którym wybierano aktualne rozwiązanie. Pamiętasz, jakie systemy i jacy dostawcy znaleźli się na Twojej liście? Zastanów się, jak wyglądałaby dzisiejsza sytuacja, gdyby dokonano innego wyboru. Być może inna decyzja nie doprowadziłaby do konieczności całkowitej zmiany? Czy odrzucone rozwiązania są stale rozwijane i oferują funkcjonalności, których tak bardzo Ci dzisiaj brakuje? Czy inny partner wdrożeniowy faktycznie inwestuje w aktywne poznawanie Twojej branży? 

Postrzegając system ERP nie jako koszt, ale jako inwestycję, tworzysz nowe kryteria wyboru. Wydajność Twojego nowego systemu, to jak długo będzie można z niego skutecznie korzystać czy możliwość łatwego przejścia do kolejnych wersji rozwiązania nagle staje się bardzo istotne. 

Tym samym rośnie szansa, że wybierzesz rozwiązanie dużo bardziej efektywne i przynoszące większe korzyści! 

Poznaj korzyści płynące z wdrożenia systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central: https://nav24.pl/business-central/