Microsoft Dynamics NAV posiada szereg funkcji związanych z obsługą klienta. Wśród tych, które znajdują się w module Sprzedaż i zakupy, wyróżnić możemy: substytuty zapasów, odsyłacze zapasów i zapasy pozamagazynowe. Sprawdźmy, w jaki sposób ułatwiają one codzienną pracę z klientem.

Substytuty zapasu

Nie ulega wątpliwości, że różne firmy proponują produkty, które mogą się nawzajem zastępować. Klient może wybierać spośród towarów różnych marek, o różnych parametrach, w rozmaitych stylach i cenach, które pełnią podobne funkcje. Przedsiębiorstwa posiadające w swojej ofercie wiele zbliżonych produktów mają możliwość dostarczenia klientom tego, czego akurat potrzebują, nawet w sytuacji braków magazynowych. Dzięki funkcji substytutów zapasu system Microsoft Dynamics NAV umożliwia grupowanie zapasów o jednakowych lub podobnych właściwościach. Zapasy takie nazywa się zamiennymi.

Odsyłacze zapasu

Kolejna z funkcji dostępnych w ramach modułu Sprzedaż i zakupy to odsyłacze zapasu, które umożliwiają powiązanie numeru zapasu nabywcy bądź dostawcy z wewnętrznym numerem zapasu obowiązującym w firmie użytkownika. Dla odsyłaczy definiuje się różne typy numerów zapasu, takie jak pusty (możliwość wprowadzenia dowolnego numeru), nabywca, dostawca, kod kreskowy.

Zapasy pozamagazynowe

Ostatnim omawianym rozwiązaniem dostępnym w systemie Microsoft Dynamics NAV jest opcja zapasów pozamagazynowych. Firmy wykorzystują ją podczas zamawiania, wydawania oraz fakturowania zapasów „nienależących” do stanów magazynowych. Dostęp do nich mają przede wszystkim pracownicy działów sprzedaży, zakupów i magazynu. Funkcja ta pozwala na wprowadzanie zapasów, które nie widnieją na regularnej liście magazynowej, do oferty, zamówienia i faktury sprzedaży. Jest to możliwe poprzez dokonanie wyboru dowolnego zapasu z istniejącej listy zapasów pozamagazynowych, którą dostarczają dostawcy. Takie zapasy są traktowane przez system jako standardowe,, co znacznie ułatwia cały proces. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że firmy mogą realizować sprzedaż zapasów pozamagazynowych w formie dostaw bezpośrednich (wysłanie zapasu bezpośrednio do nabywcy) bądź też zamówień specjalnych (wysłanie zapasu do magazynu firmy i dopiero stamtąd do nabywcy).