Jak przebiega wdrożenie systemu ERP?

Proces wdrożenia systemu ERP podzielony jest na 3 zasadnicze etapy. Pierwszym z nich jest projektowanie, podczas którego zespół odpowiedzialny za wdrożenie opracowuje szczegółowy scenariusz implementacji. Podczas tego etapu budowane są także środowiska testowe systemu, które następnie są konfigurowane pod wymagania konkretnej firmy. Kolejnym etapem jest budowa, podczas którego tworzone są właściwe komponenty systemu ERP. Podczas tego etapu migruje się również kluczowe dane do nowego systemu. Po ukończeniu budowy i konfiguracji, system testowany jest przez wybranych pracowników zespołu Klienta. Ostatnim dużym etapem jest uruchomienie. Przeprowadzane są wówczas m.in. szkolenia dla użytkowników systemu i po ostatecznych testach poprawności oraz migracji wszystkich danych, następuje właściwe uruchomienie systemu.

Zaufali nam

Partnerzy technologiczni