Organizacja KPMG wraz z Microsoft przedstawiła wyniki kolejnej edycji badania Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu. Wynika z niego, że na prawdziwą rewolucję cyfrową musimy jeszcze w Polsce poczekać. Wyniki w większości badanych obszarów są bowiem gorsze niż przed rokiem.

Wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu spada

Najważniejsze cztery obszary transformacji to strategia cyfryzacji, implementacja technologii, cyberbezpieczeństwo i ryzyko oraz potencjał do transformacji. Wspólnie składają się one na wskaźnik główny Monitora. Jego maksymalna wartość to 10 punktów. Polskę oceniono w tym roku na 4,4 punktu. W roku ubiegłym nasz wynik wyniósł 4,8 punktu. Co wpłynęło na ten spadek?

Firmy nie chcą zwiększać wydatków na transformację cyfrową

Aż o 7 punktów procentowych względem ubiegłego roku spadł odsetek firm, które deklarują chęć zwiększenia nakładów finansowych na cyfryzację – obecnie wynosi zaledwie 14%. Blisko 75% zamierza utrzymać dotychczasowy poziom wydatków w tym obszarze. Jeszcze gorzej wygląda kwestia zwiększania zespołów. Aż 92% ankietowanych firm nie zamierza zwiększać liczby osób oddelegowanych do zadań związanych z cyfryzacją. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że transformacja w większości polskich firm odbywa się niejako na oślep. Tylko 21% biorących udział w badaniu posiada dokument dotyczący strategii transformacji cyfrowej. Kolejne 5% zamierza taki dokument wdrożyć w ciągu najbliższego roku.

Bezpieczeństwo w sieci nie jest priorytetem

Nieciekawie wygląda też sytuacja w zakresie cyberbezpieczeństwa. Spada odsetek firm, w których wdrożono formalne dokumenty związane z bezpieczeństwem w sieci. Aktualnie może się nimi pochwalić 60% firm. Nieco ponad ¼ z nich posiada specjalny dział zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa. Aż połowa nie zamierza podnosić wydatków na zwiększanie bezpieczeństwa w sieci. Jednocześnie 44% respondentów uważa, że ich działania w zakresie cyberbezpieczeństwa są wystarczające.

Małe wydatki na transformację i braki kadrowe

Według badania, aż 29% polskich firm nie przeznacza na transformację cyfrową żadnych środków finansowych. To aż o 18 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. W ponad połowie firm wydatki na cyfryzację nie przekraczają 5% rocznych dochodów. Problemy dotyczą także pracowników. Aż 71% firm nie oddelegowuje do zadań związanych z transformacją żadnego pracownika. W dodatku zaledwie 28% ankietowanych uważa, że ich pracownicy są gotowi na zmiany.

Przeczytaj: Czy Twoja firma jest gotowa na zmiany?

Polskie firmy polubiły chmurę

Optymistycznie wygląda natomiast kwestia zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi. Odsetek firm, które wykorzystują chmurę wzrósł z 63% do 68%. Najczęściej korzystają z chmury w modelu IaaS, w którym zewnętrzny dostawca zapewnia infrastrukturę. Równie popularny jest model SaaS. Ciekawie wygląda też sytuacja wykorzystania sztucznej inteligencji. Najczęściej sięga się po nią w marketingu (50% firm) oraz produkcji (46%) i planowaniu łańcucha dostaw (42%). Tylko 23% firm wykorzystuje AI przy zarządzaniu ceną i promocjami – tutaj jest więc spore pole do poprawy.

Transformacja cyfrowa tylko dla dużych?

Dość często spotkać się można z przekonaniem, że na cyfryzację w szerokim zakresie mogą pozwolić sobie tylko duże firmy. Jednak wyniki Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu zdają się temu przeczyć. Mniejsze firmy przykładają większą uwagę do strategii cyfryzacji, lepiej realizują jej potencjał oraz skuteczniej implementują technologie cyfrowe. Zdaniem ekspertów z KPMG wynika to z faktu, że mali i średni przedsiębiorcy są obecnie bardziej świadomi znaczenia technologii cyfrowych i są gotowi do bardziej zdecydowanych działań mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i zawirowań geopolitycznych.

Zobacz pełny raport: Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu

Chcesz przyspieszyć proces transformacji w swojej firmie? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak wykorzystać do tego rozwiązania Microsoft i Nav24.