Microsoft SharePoint zapewnia bogaty zestaw narzędzi umożliwiających m.in. stworzenie firmowego intranetu oraz łatwe i bezpieczne administrowanie nim. Dostarcza nowoczesne środowisko pracy, w którym osoby z organizacji i spoza niej mogą z sobą w wygodny sposób współpracować. Z jego poziomu można m.in. udostępniać pliki, dane, wiadomości i zasoby. Istnieje możliwość dostosowania witryny do konkretnych wymagań danej firmy. W centrum administracyjnym można określić jakie zasoby będą udostępniane określonym pracownikom. Na przykład do folderu oddział “A” mogą mieć dostęp tylko pracownicy oddziału “A” i zarząd firmy. Platforma Microsoft 365 zapewnia różne opcje ułatwiające tworzenie bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy dla firm. Więcej informacji o Microsoft SharePoint w poniższym materiale filmowym.