W sektorze B2B transakcje kupna / sprzedaży realizowane są w różnych walutach, głównie z uwagi na terytorium, do którego dostarczane są towary bądź usługi. Coraz częściej, z uwagi na dynamicznie zmieniające się kursy walut, polscy przedsiębiorcy decydują się na sprzedaż konkretnych towarów lub usług w walutach, w których dokonują ich zakupu. Skutkiem takich sytuacji może być powstanie należności z jednym kontrahentem w różnych walutach, w tym PLN. System Dynamics 365 Business Central już od dawna umożliwia obsługę rozrachunków różnych walut, włącznie z rozliczaniem płatności do faktur w tej samej bądź innych walutach. W takich sytuacjach użytkownik na dokumencie sprzedaży, takim jak Zamówienie czy Faktura, musiał pamiętać o zmianie konta bankowego, zależnie od waluty. Często użytkownicy nie pamiętali o zmianie numeru konta, co finalnie skutkowało zapłatą należności w EUR na konto złotówkowe – w takich scenariuszach, banki dokonują automatycznego przewalutowania według stosownego kursu, co często powoduje powstanie dodatkowych, niejednokrotnie wysokich kosztów.

Wraz z wiosennym wydaniem Dynamics 365 Business Central, Microsoft usprawnił dość istotnie funkcjonalność zarządzania kontami bankowymi na dokumentach sprzedaży.

Jak to działa?

System Business Central umożliwia zdefiniowanie wielu kont bankowych. W przypadku kont walutowych należy wskazać kod waluty. Ustawienie domyślnego konta bankowego dla danej waluty odbywa się poprzez zaznaczenie opcji „Użyj domyślnie dla waluty”.

Konta bankowe w Business Central 1

Kiedy użytkownik tworzy dokument sprzedaży, system automatycznie wypełnia pole Kod konta bankowego na podstawie ustalonego Kodu waluty dla transakcji. W przypadku chęci zmiany podpowiedzianego numeru konta bankowego użytkownik może dokonać ostatecznej zmiany tego ustawienia.

Konta bankowe w Business Central 2

W momencie księgowania dokumentu sprzedaży, system przenosi wybrany kod konta bankowego do zaksięgowanego dokumentu faktury sprzedaży. Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia, mogą zmienić kod konta bankowego w zaksięgowanym dokumencie, wybierając z listy właściwe konto bankowe.

Konta bankowe w Business Central 3

Korzyści biznesowe:

  • Obniżenie kosztów wynikających z różnic kursowych, powstających pomiędzy fakturami sprzedaży a dokonanymi płatnościami;
  • Redukcja czasu potrzebnego na rozliczaniu i księgowaniu wyciągów bankowych.

Inne możliwości:

Co więcej, Microsoft umożliwił partnerom możliwość dodania rozszerzenia, które pozwala na inną logikę podpowiadania domyślnego konta bankowego.