Świadomość zagrożeń wynikających z niewystarczających zabezpieczeń przed cyberatakami jest coraz większa. Cyfrowy świat przenika się z realnym na każdym kroku – zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe, Parlament Europejski przegłosował zmienioną dyrektywę w sprawie systemów sieciowych i informatycznych 2022/0383 (NIS2). W jaki sposób wpłynie ona na funkcjonowanie europejskich firm i w jaki sposób rozwiązania Microsoftu są w stanie pomóc w spełnieniu jej wymogów?

Czym jest NIS2?

Wchodząca w życie w październiku 2024 – czyli już za chwilę – Europejska Dyrektywa o Bezpieczeństwie Sieci i Informacji (NIS2) ma być najbardziej kompleksową europejską dyrektywą dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Obejmuje15 różnych sektorów i ma na celu uspójnienie wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz ich egzekwowania w państwach członkowskich UE. W tym celu ustalono wzorcowe „minimalne środki”, które obejmują oceny ryzyka, polityki i procedury kryptograficzne, procedury bezpieczeństwa dla pracowników mających dostęp do wrażliwych danych, uwierzytelnianie wieloskładnikowe oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Dyrektywa nakazuje również firmom stworzenie planu zarządzania i raportowania incydentów stanowiących zagrożenie, a także zarządzania operacjami biznesowymi w trakcie incydentów i po ich zakończeniu. W porównaniu ze wszystkimi wcześniejszymi przepisami, NIS2 skupi się znacznie bardziej na bezpieczeństwie łańcucha dostaw i danych kontrolnymi dzięki prowadzeniu podstawowych środków bezpieczeństwa cybernetycznego dla organizacji.

W jaki sposób Microsoft może pomóc Twojej firmie w sprostaniu wymogom NIS2?

NIS2 opiera się na wcześniejszych przepisach, takich jak NIS1 i GDPR, ale dodaje wiele nowych wymagań. Na przykład, organizacje muszą teraz przyjąć solidną strategię zarządzania ryzykiem, terminowe raportowanie incydentów, możliwość kontrolowania łańcucha dostaw oraz prowadzenie kompletnego inwentarza wszystkich zasobów cyfrowych. Oto główne rozwiązania Microsoft Security, które mogą w tym pomóc:

  • Microsoft 365 łączy możliwości Office 365, Windows i Enterprise Mobility + Security, zapewniając zintegrowane rozwiązanie, które odpowiada na surowe wymagania NIS2 dotyczące bezpieczeństwa, zgodności i zarządzania danymi. Dostarcza zintegrowane narzędzia do monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem w całym przedsiębiorstwie.
  • Azure Sentinel zapewnia kompleksowy widok na stan bezpieczeństwa Twojej organizacji z analizą w czasie rzeczywistym.
  • Microsoft Compliance Manager oferuje dynamiczne, możliwe do realizacji wglądy, umożliwiając ciągłe zarządzanie i poprawę stanu zgodności.
  • Microsoft Purview umożliwia kompleksową ochronę danych, zabezpieczając wszystkie dane w różnych platformach, aplikacjach i chmurach dzięki kompleksowym rozwiązaniom do ochrony informacji, zarządzania danymi, zarządzania ryzykiem i zgodności.

Odnalezienie się w wymaganiach zgodności z NIS2 wymaga nie tylko taktycznego podejścia, ale też strategicznego partnerstwa z dostawcą zabezpieczeń, który rozumie pełny zakres i skalę dzisiejszych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem. Skontaktuj się z nami, by poznać pełnię możliwości rozwiązań Microsoft.