Wdrożenie nowego systemu ERP potrafi być stresujące dla wszystkich osób, które biorą udział w tym procesie. Co więcej, z punktu widzenia użytkownika, poruszanie się po menu nowego rozwiązania można czasami porównać do nauki języka obcego. Jedną z kluczowych rzeczy przy rozważaniu implementacji systemu ERP jest to, że powinien on być jak najbardziej intuicyjny i łatwy do opanowania dla jego odbiorców. Microsoft Dynamics NAV posiada takie rozwiązanie, gdyż bazuje on na rolach (Role Center). Jakby na to nie patrzeć – nowy system jest tak dobry jak jego użytkownicy.

System ERP od Microsoft, który jest user-friendly

Koncepcja stworzenia systemu „przyjaznego dla użytkownika” istnieje tak długo, jak długo oprogramowanie jest dostępne na rynku. Wiele osób twierdzi, że jest to nadużywany termin, chociaż standard „user-friendly” zmieniał się wraz z postępem technologii. Niektóre systemy operacyjne są tak rewolucyjne, że stanowią obecnie pewnego rodzaju standard. Dziesięć lat temu, interfejs systemu Windows był tak intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, że pozostali producenci oprogramowania musieli „przeprogramować” swoje rozwiązania (bazujące na „green screen”). Wtedy to narodziła się nowa era użytkowania komputera.

Role Center w Microsoft Dynamics NAV

Wielu użytkowników oprogramowania wręcz domaga się możliwości nawigowania po informacjach i danych bez konieczności polegania na menu, które często bywa przeładowane opcjami, kłopotliwe i trudne do nauczenia. Jeśli każda osoba w firmie pełni określoną funkcję to czy nie lepiej byłoby spersonalizować dla nich interfejs w systemie, aby korzystali tylko z tego, co dla nich najistotniejsze?

Microsoft zadał sobie to samo pytanie i przeprowadził badania mające na celu poprawę komfortu pracy klientów. W celu zebrania cennych opinii, firma przeprowadziła m.in. 1 100 badań z udziałem blisko 10 000 uczestników. Wniosek był jeden – organizacje staną się bardziej elastyczne i wydajne, jeżeli jej pracownicy otrzymają odpowiednie narzędzie, które pozwoli im skoncentrować się na najważniejszych aspektach wykonywanego zawodu.

W tym celu, Microsoft wprowadził nawigację bazującą na rolach użytkowników – Role Center – która, po raz pierwszy, pojawiła się w wersji 2009 systemu Microsoft Dynamics NAV. Nawigacja bazująca na rolach, które pracownicy pełnią w firmie, umożliwia im szybki dostęp do ważnych zadań i danych. Wszystko odbywa się za pośrednictwem dostosowanego Widoku Głównego Użytkownika. Istotną rolę odgrywają tutaj: wstążka, panele nawigacyjne, kolejki do śledzenia bieżących projektów i obiekty z kluczowymi danymi. Posiadając odpowiednią rolę w systemie (np. księgowy), użytkownik dysponuje tylko najistotniejszymi opcjami, które są związane z jego rolą. Dzięki temu, pracownicy mogą się skupić na własnych zadaniach, posiadają tylko niezbędne funkcjonalności oraz nie są przytłaczani ilości możliwość, które oferuje system.

Nowa generacja systemów ERP

Microsoft wciąż wprowadza nowe rozwiązania dla swoich systemów ERP, które pozwalają użytkownikom m.in. na dostęp do transakcji biznesowych z poziomu znanego środowiska Office 365. Ma to sens, gdyż liczba osób na co dzień korzystających z Office 365 jest liczona w milionach.

Nie ulega wątpliwości, że nowi użytkownicy nie będą zadowoleni z użytkowania przestarzałych systemów, które nie nadążają za liderami technologii. Wybór systemu Microsoft Dynamics NAV pozwala nowym i obecnym użytkownikom szybko nauczyć się nowych procesów w znanym środowisku.