Raport produkcyjny – narzędzie do efektywnego zarządzania produkcją - NAV24
« powrót do strony głównej

Raport produkcyjny – narzędzie do efektywnego zarządzania produkcją

Autor: Kinga Iwanek / Data publikacji: 27.05.2022 / Data aktualizacji: 10.06.2022

Czy zbierasz informacje o tym, ile sztuk wyrobu udało się danego dnia wyprodukować Twoim pracownikom? Jesteś w stanie podać klientowi realny termin, na który dostanie pierwszą część zamówionego towaru? Czy wiesz, ile kosztuje Cię wyprodukowanie konkretnego produktu? Posiadając, odpowiednie narzędzia uzyskasz kluczowe dane, które pomogą Ci zarządzać produkcją w efektywny sposób.    

Z artykułu dowiesz się:
– czym jest raport produkcyjny,
– jakie są główne funkcjonalności raportu produkcyjnego,
– w rozwiązaniu, jakich problemów pomoże Ci to narzędzie.

Raport produkcyjny dostarcza kompletnych informacji, przedstawionych w formie graficznej. Opiera się na danych gromadzonych w systemie ERP, Microsoft Dynamics 365 Business Central. Zbudowany jest w narzędziu Microsoft Power BI, będącym aplikacją klasy Business Intelligence. Pozwala monitorować wydajność procesów produkcyjnych oraz konkretnych grup roboczych czy narzędzi. Pomaga w odpowiednim reagowaniu i zapobieganiu negatywnym sytuacjom, ale także kontrolowaniu procesów na każdym etapie produkcji. Osoby decyzyjne otrzymują szczegółowe dane, dotyczące tego, co dzieje się na produkcji i mogą wyciągać odpowiednie wnioski. Dzięki czemu wiedzą, jak z korzyścią zarządzać całym procesem, od terminowości, po planowanie produkcji, koszty, aż po wydajność.  

To rozwiązanie pozwoli Ci na wgląd w informacje, dostarczane bezpośrednio z hali produkcyjnej, bez konieczności wychodzenia z biura. Będziesz mógł podejmować decyzje w oparciu o rzeczywiste i poprawne dane, a nie polegając wyłącznie na intuicji. 

Poznaj kluczowe funkcje Raportu Produkcyjnego  

1. Analiza zleceń produkcyjnych oraz produkcja w czasie   

Raport pozwala na bieżące śledzenie informacji o planowanych oraz zrealizowanych ilościach, z dokładnością do produktu oraz zlecenia produkcyjnego. Umożliwia to użytkownikowi obserwowanie oraz porównywanie postępu realizacji zlecenia, na podstawie ilości planowanej z już wyprodukowaną. Raport zawiera wiele filtrów. Użytkownik może szukać danych po statusie zlecenia, dacie czy według kategorii produktów. Jest także możliwość modyfikacji filtrów i dostosowanie tej opcji do indywidualnych wymagań. Narzędzie pozwala również widzieć statystyki zleceń na produkty, które Cię w danym momencie interesują.  

Z rozwiązania może korzystać kierownik lub planista produkcji. Raport pokazuje w przejrzysty, atrakcyjny wizualnie sposób potrzebne informacje m.in., ile zleceń jest na dany moment opóźnionych, ile zostało zrealizowanych na czas, a ile przed czasem. Osoba decyzyjna może skupić się na istotnych elementach, dzięki zastosowanej kolorystyce. 

Ciekawą opcją jest możliwość analizowania ilości wyprodukowanej w odniesieniu do czasu pracy maszyny lub innego zasobu produkcyjnego. Kierownik produkcji otrzymuje dane o ilości czasu pracy urządzenia na sztukę wyprodukowaną. Informacje te pozwalają mu wychwycić nieprawidłowości np. że na danej maszynie jest wyprodukowane za mało sztuk albo nie jest w pełni wykorzystana moc zdolności produkcyjnej. Dodatkowo opcja filtrowania umożliwia mu rozpoznanie, na której zmianie występują błędy. Pozwala to identyfikować wszelkie problemy związane z efektywnością pracy pracowników.  

Dane do raportu pobierane są bezpośrednio z systemu Dynamics 365 Business Central. W przypadku, kiedy użytkownik chce zobaczyć szczegóły zlecenia produkcyjnego, może za pomocą jednego kliknięcia przenieść się z raportu Power BI do systemu BC. Tam opisuje co i w jakiej ilości ma być wyprodukowane, jaki to będzie produkt bądź półprodukt oraz na, kiedy będzie gotowy. Funkcja ta pozwala mu widzieć, jak wygląda postęp w kontekście planowanej daty realizacji.  

Na podstawie tego raportu i faktycznej realizacji zlecenia, osoby zarządzające planowaniem produkcji mogą wyciągać wnioski. Dodatkowo mogą sprawdzać, z czego wynikało dane opóźnienie i jaka była tego przyczyna. Dzięki temu mogą wdrażać zmiany w organizacji planowania produkcji oraz całego procesu produkcyjnego. Raport wraz z Business Central umożliwia dostęp do czytelnych informacji o bieżącej sytuacji na temat postępu produkcji.  

Raport Produkcyjny NAV24 – strona produkcja w czasie

2. Analiza braków oraz analiza braków w czasie  

Zdajesz sobie sprawę, że bez informacji o wygenerowanych brakach Twój menadżer nie ma podstaw do podjęcia odpowiednich decyzji? Przez to nie może świadomie usprawnić procesu produkcyjnego. To w konsekwencji może powodować nieoczekiwany wzrost kosztów. 

Raport pozwala na analizę powstałych braków na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Umożliwia podgląd danych w oparciu o zlecenia produkcyjne, zarejestrowane w Business Central lub Panelu Produkcyjnym. Otrzymujesz możliwość porównywania poprzednich danych z danymi bieżącymi, uwzględniając zaimplementowane zmiany w procesie produkcyjnym. W efekcie możesz skupić się na najbardziej istotnych problemach, dotyczących planowania produkcji.  

Natomiast analiza braków w czasie pozwala na obserwowanie regresu w zakresie procentowego poziomu braków w danym okresie. Ta wartość pokazuje, jak firma radzi sobie z brakami. Przykładowo w lipcu 2021 roku procent braków w czasie był na poziomie 30%. Jednak już w lutym 2022 było to już tylko 4%.  Co oznacza, że sytuacja uległa poprawie i obrana polityka zarządzania zapasami jest słuszna. 

3. Analiza kosztów  

Kolejną funkcjonalnością narzędzia jest analiza kosztów produkcji z poziomu zapasu oraz zleceń produkcyjnych. Często przedsiębiorstwa posługują się wyłącznie TKW (techniczny koszt wytworzenia). Nie aktualizują go w czasie, co uniemożliwia reagowanie na zwiększenie kosztów oraz adekwatne działania, związane ze zmianą cen sprzedaży bądź redukcją kosztów produkcji. 

Menadżerowie na podstawie Analizy kosztów w łatwy sposób mogą porównywać koszt normatywny z rzeczywistym kosztem, wynikającym z danych rzeczywistych. Odchylenia kosztu mogą być analizowane na 3 płaszczyznach: koszt materiałów, zdolności produkcyjnych oraz koszt podwykonawców. Dzięki czemu możesz świadomie podejmować decyzje związane ze zmianą procesu, zmianą cen sprzedaży czy negocjacjami kontraktu z klientami. Finalnie unikniesz sytuacji sprzedaży produktu poniżej kosztu wytworzenia. 

Raport Produkcyjny NAV24 – strona analiza kosztów

4. Wydajność maszyn  

Wydajność maszyn to kolejna funkcjonalność, która w raporcie produkcyjnym nie jest analizowana przez pana stojącego ze stoperem w ręku, ale w oparciu o dokładne dane. Wspomniana funkcja pozwala osobie decyzyjnej na wprowadzenie usprawnień i modyfikacji, w celu jak najbardziej produktywnego użycia zasobów produkcyjnych. Narzędzie wspomaga w pracy kierownika produkcji, który widzi, jaka konkretnie maszyna jest w danym momencie dostępna, a która zbyt obciążona. Analizując pracę na danym gnieździe roboczym, może też zobaczyć, z jaką wydajnością pracuje dana maszyna. Umożliwia mu to reagowanie na czas i realizację zleceń w terminie, a nawet ich przyspieszenie.  

Jakie możliwości daje zastosowanie raportu produkcyjnego?   

Współczesny rynek wymaga, by jak najszybciej i najtrafniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów i mieć najświeższe informacje. Dlatego raport produkcyjny to szereg możliwości dla menadżerów, którzy zdecydują się z niego korzystać. Jest dostępny przez przeglądarkę internetową lub telefon. Po zalogowaniu zyskujesz dostęp do najbardziej aktualnych danych, dotyczących, tego, co dzieje się na produkcji. W większości przypadków są one wyrażone za pomocą tabeli i wykresów, co w znaczny sposób przyspiesza interpretację danych i pozwala skupić się na najważniejszych wskaźnikach. Możesz zawężać wyszukiwanie informacji, używając określonych kryteriów i dostosować je tak, by znaleźć dokładnie, to czego szukasz. Pozyskując najbardziej szczegółowych dane, dowiesz się, jak wygląda aktualnie sytuacja na Twojej produkcji. Pozwali Ci to wyciągnąć odpowiednie wnioski i wprowadzać zmiany w organizacji. 

Raport dostępny jest online. Dzięki czemu, nawet jeżeli nie jesteś w firmie, możesz mieć wgląd do danych na bieżąco. Rozwiązanie działa na wszystkich urządzeniach (laptop, tablet, telefon). Dane do aplikacji są pobierane bezpośrednio z systemu Business Central i prezentowane w formie przejrzystego raportu. Możesz go eksportować do pliku PDF, PowerPoint oraz Excel. Dodatkowo Power BI ma łatwość łączenia różnych elementów, dzięki czemu możesz mieszać dane z wielu źródeł np. z PowerApps, Excela czy Sharepoint’a.  Nie ma więc ryzyka błędu ludzkiego podczas wprowadzania danych, a informacje są zawsze aktualne. Przeznaczony jest zwłaszcza dla osób odpowiedzialnych za produkcję oraz jakość w firmie. Dane dostarczane przez raporty są bardzo ważne w kontekście właściwego funkcjonowania produkcji. Jednak tylko w przypadku, kiedy osoby decyzyjne potrafią je w odpowiedni sposób wykorzystać i na ich podstawie podejmować trafne decyzje.   

Zainteresował Cię Raport Produkcyjny NAV24? Dowiedz się więcej i umów na bezpłatną konsultację.  

Skontaktuj się z nami


  *pole wymagane


  Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie ERP - Dynamics 365 Business Central? A może interesuje Cię pakiet Microsoft 365 albo nasze rozwiązania Power Apps i Power BI? Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

  Zostaw swoje dane,
  oddzwonimy do Ciebie.

  Zaufali nam

  Partnerzy technologiczni