Można śmiało powiedzieć, że początek 2023 roku przyniósł istny boom w obszarze sztucznej inteligencji (AI). ChatGPT, Dall-E, a w świecie Microsoft Copilot,  który z miesiąca na miesiąc trafia do kolejnych usług chmurowych, jak Dynamics 365 czy Microsoft 365. Mimo to, funkcjonalności AI w narzędziach giganta z Redmond były dostępne (i wciąż są) zdecydowanie wcześniej w ramach Power Automate czy też Power Apps. Mowa o usłudze AI Builder.

Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest AI Builder;
 • co potrafi – dostępne modele.

Prowadzenie firmy nie należy do łatwych zadań. Ilość formalności, złożoność procesów, rosnące oczekiwania klientów i personelu, wymogi prawne, zapewnienie ciągłości produkcji czy łańcucha dostaw – to tylko niektóre obszary, którym uwagę musi poświęcić zarząd danej organizacji. Do tego dochodzi aspekt analizy danych, będącej kluczem do podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Aby móc temu wszystkiemu sprostać, przedsiębiorstwa poszukują nowych strategii i rozwiązań, które jednocześnie pozwolą wyróżnić się na tle konkurencji oraz zoptymalizować procesy i koszty. W tym przedsięwzięciu zasadniczą rolę może odegrać sztuczna inteligencja, mogąca – w dużym skrócie – wykonać wiele działań za nas, automatycznie. Problemem jest jednak brak odpowiedniej wiedzy oraz osób, które mogłyby wdrożyć narzędzia AI. Nie jest to bowiem takie proste i oczywiste. W tym miejscu Microsoft wypatrzył lukę, którą wypełnił rozwiązaniem pozwalającym użytkownikom nietechnicznym, bez umiejętności kodowania, na rozpoczęcie przygody z AI. Naturalnym posunięciem było jego wprowadzenie do środowiska low-code, czyli Power Platform.

Czym jest AI Builder?

AI Builder to element Power Platform, który udostępnia modele AI mające na celu optymalizację procesów biznesowych. Rozwiązanie umożliwia automatyzację procesów i uzyskiwanie wglądu w dane w Power Apps i Power Automate. Co istotne, do korzystania z AI Buildera nie potrzebujesz umiejętności programistycznych. Możesz tworzyć niestandardowe modele dostosowane do potrzeb Twojej firmy lub wybrać uprzednio skonfigurowany model, gotowy do użycia w wielu typowych scenariuszach biznesowych.

Licencjonowanie AI Builder

Microsoft nie licencjonuje AI Buildera osobno – należy go raczej traktować jako dodatek (add-on) do istniejącej licencji Microsoft Power Apps, Power Automate czy Dynamics 365. Jeśli posiadana licencja uprawnia do utworzenia bazy danych Dataverse, użytkownik dostaje opcję korzystania z AI Buildera w ramach wersji próbnej. Tak naprawdę, licencjonowanie AI Buildera opiera się na utylizacji tzw. kredytów, a co za tym idzie – wszystko uzależnione jest od posiadanego scenariusza biznesowego. Przykładowo – model „Invoice Processing”, który odpowiada za OCR-owanie dokumentów (rozpoznawanie tekstu na zeskanowanych dokumentach) zużywa 32 kredyty per strona. Same kredyty nabywa się w paczkach zawierających 1 mln kredytów na miesiąc. Więcej na ten temat znajdziesz w przewodniku licencjonowania Microsoft Power Platform.

licencjonowanie ai builder w power platform
Źródło: Przewodnik licencjonowania Microsoft Power Platform

AI Builder – dostępne modele

Rozwiązanie oferuje dwa typy modeli do zastosowania. Dostępne są:

 • Gotowe modele (prebuilt models) – pozwalające na szybkie wdrożenie w organizacji, nie wymagające uprzedniego zebrania danych, zbudowania modelu, jego wytrenowania i opublikowania. Dzięki temu, przykładowo, tworząc aplikację Power Apps możemy do niej dodać gotowy komponent AI. Do wspomnianych „gotowców”, których możemy użyć w ramach rozwiązań Power Apps i Power Automate, zaliczyć możemy:
  • Sentiment Analysis (analiza nastrojów, sentymentu) – wykrywa pozytywne lub negatywne nastroje w danych tekstowych. Można go użyć do analizy mediów społecznościowych, recenzji klientów lub dowolnych danych tekstowych. Model przeanalizuje i oceni konkretny tekst oraz zastosuje wobec niego scoring.
  • Wykrywanie języka – identyfikuje dominujący język dokumentu tekstowego. Najpierw analizuje tekst, po czym zwraca wykryty język oraz wynik liczbowy od 0 do 1. Wyniki bliższe „1” oznaczają większą pewność wyniku. Przykładowo, dla zdania „Mam psa” wynikiem będzie „pl”, czyli język polski.
  • Text recognition (rozpoznawanie tekstu) – wyodrębnia słowa z dokumentów i obrazów przy użyciu technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Może to więc być pismo drukowane, jak i odręczne.
  • Invoice processing (przetwarzanie faktur) – umożliwia wyciąganie kluczowych danych z faktur, aby zautomatyzować ich przetwarzanie i uzupełnianie pól, np. w systemie ERP Dynamics 365 Business Central.
  • Entity Extraction – rozpoznaje z tekstu określone dane, które są interesujące dla naszej firmy. Może to pomóc w przekształcaniu danych nieustrukturyzowanych w dane strukturalne, uporządkowane, aby je właściwie zinterpretować.
  • Tłumaczenie tekstu – pozwala na tłumaczenie tekstu w czasie rzeczywistym na ponad 60 języków.
  • ID reader – pobiera informacje z paszportów i praw jazdy wydanych w USA — imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, stan, kraj, narodowość, ulicę, numer dowodu osobistego i datę ważności. Obsługiwane formaty plików, do maksymalnego rozmiaru 20 MB, to .jpg, .png i .pdf. 
  • Business Card Reader (czytnik wizytówek) – wyodrębnia informacje z wizytówek. Jeśli model wykryje wizytówkę na zdjęciu, będzie w stanie pobrać z niej informacje takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adres, adres e-mail, firma czy numer telefonu.
  • Receipt processing (przetwarzanie paragonów) – wykorzystuje wspomnianą wcześniej technologię OCR do wyodrębniania kluczowych informacji z paragonów.
 • Modele niestandardowe (custom models) – dają większe spektrum możliwości, ale czas całego stworzenia i wdrożenia trwa zdecydowanie dłużej. W ich przypadku wyróżnić należy:
  • Predykcja – analizuje duże ilości danych, identyfikuje wzorce, a następnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do przewidywania przyszłości. Może odpowiadać na pytania dotyczące danych za pomocą opcji binarnych, np. tak/nie lub prawda/fałsz.
  • Category classification – rodzaj modelu, który rozpoznaje wzorce w obrębie języka (NLP – natural language processing), tagując i klasyfikując zawartość. Przykładowe zastosowania obejmują analizę nastrojów, wykrywanie spamu czy rozpoznawanie emocji i żądań klientów. Ten model dostępny jest również jako „gotowiec”, ale na razie w wersji poglądowej.
  • Object detection (rozpoznawanie obiektów) – pozwala wyszkolić sztuczną inteligencję w zakresie rozpoznawaniu określonych obiektów i ich typów. Do jego wytrenowania potrzebnych jest minimum 15 fotografii danego obiektu. Przykładem, gdzie można go wykorzystać, jest obszar zarządzania zapasami lub wykrywanie sprzętu, który jest trudny do zidentyfikowania wzrokiem.
  • Document Processing (opracowywanie dokumentów) – szybki import danych z dokumentów papierowych lub PDF. W przeciwieństwie do innych technologii sztucznej inteligencji, które wymagają dłuższego treningu, temu modelowi wystarczy tylko pięć przykładowych dokumentów do stworzenia działającej aplikacji.
  • Entity Extraction – ten model jest o tyle ciekawy, że jest dostępny zarówno jako prebuilt oraz custom. W tej drugiej wersji, póki co, w wersji zapoznawczej. Niemniej, jego przeznaczenie jest takie samo jak w przypadku opisanego wcześniej modelu prebuilt.
AI builder w power platform

AI Builder – pora na wdrożenie w Twojej firmie

Jako jeden z elementów w środowisku low-code, AI Builder jest przystępny nawet dla mniej wprawnych informatycznie użytkowników. Oprócz tego, dostępne są gotowe modele, których nie musimy tworzyć i trenować przed produkcyjnym wdrożeniem do procesów zachodzących w naszej firmie. W przypadku modeli niestandardowych powinniśmy wybrać interesujący typ modelu, połączyć/dodać do niego dane, następnie utworzyć i wytrenować model, wyciągnąć wnioski i na koniec zaimplementować go do codziennych działań w naszym przedsiębiorstwie. W przypadku pierwszych kroków bądź chęci zaznajomienia się z rozwiązaniem najlepiej rozpocząć od automatyzacji w Power Automate i dodawania do nich funkcjonalności AI Buildera. Oczywiście, odpowiedni partner biznesowy będzie ogromnym wsparciem wszystkich działań.

Zainteresował Cię AI Builder? A może chcesz poznać lepiej możliwości Power Apps? Sprawdź, jak aplikacje na zamówienie mogę wspomóc Twój biznes: https://nav24.pl/aplikacje-biznesowe-na-zamowienie.