Chcesz się dowiedzieć, jak system ERP może Ci pomóc w zarządzaniu produkcją?Pobierz arkusz kontrolny potrzeb produkcyjnych i bezpłatnie skonsultuj swoje odpowiedzi z naszym specjalistą.

Wypełnij formularz, aby pobrać bezpłatny arkusz potrzeb produkcyjnych

Odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu pomogą zidentyfikować potrzeby z obszaru produkcji w kontekście wdrożenia systemu ERP.

  • gospodarki zapasami w zakresie planowania zaopatrzenia materiałowego pod produkcję w zakresie organizacji tego procesu i ujęcie tego w systemie ERP,
  • gospodarki magazynowej produktów, wyrobów,planowania oraz harmonogramowania kolejek zleceń na gniazdach roboczych z uwzględnieniem wydajności, dostępności poszczególnych gniazd i maszyn,
  • sposobu rejestracji i monitorowania procesu produkcyjnego,
  • składników i kalkulacji kosztów produkcji.

Poznaj zalecenia dla Twojej firmy z zakresu dotyczącego m.in:

Komputer stacjonarny, laptop, tablet czy smartfon - niezależnie od tego, na jakim urządzeniu pracujesz, masz stały dostęp do tych samych wydajnych i zaawansowanych funkcji.Spójne i bezpieczne środowisko pracy dla systemów Windows, iOS i Android


Możesz być pewny, że dokonywane przez ciebie wybory są właściwe.

Dzięki niezwykłej elastyczności oraz szerokim możliwościom dostosowania produktu do potrzeb i wymagań firmy, możesz go rozbudowywać wraz z rosnącą ilością obsługiwanych procesów i transakcji.

długi czas potrzebny na wycenę każdego nowego produktu

System Microsoft pomaga w rozwiązaniu najczęstszych problemów firm produkcyjnych:

Przekonaj się, jakie zalety dla Twojego biznesu ma wybór Dynamics 365 Business Centralw wersji chmurowej.

nieefektywne gromadzenie danych w formie arkuszy excel lub kartek papieru

konieczność oczekiwania na wynik finansowy na koniec miesiąca

problem z mierzeniem składników kosztu produktu

sprzedaż poniżej kosztów

problem z kontrolą poziomu braków i przestojami

Zarządzaj produkcją świadomie, wykorzystując technologię Microsoft

Miej dostęp do danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym

Managerowie produkcji potrzebują na bieżąco monitorować postęp procesu produkcyjnego w jak najkrótszym czasie. Dlatego stworzyliśmy aplikację „Panel produkcyjny” - łatwe w obsłudze rozwiązanie do rejestracji danych produkcyjnych takich jak m.in: czas operacji, czas przestojów i przezbrojenia, ilość wyprodukowana, braki, czas pracy współpracowników.

Ustal cenę produktu na podstawie rzeczywistego kosztu wytworzenia

System ERP Business Central umożliwia zdefiniowanie ilościowo-wartościowej struktury produktu poprzez zestawienie materiałowe oraz opis procesu technologicznego. Dane zebrane w aplikacji „Panel produkcyjny” umożliwiają wyliczenie kosztu wytworzenia wyrobu gotowego. Dokładne rozliczenie kosztów produkcji i wiedza na temat tego jaki jest rzeczywisty koszt wytworzenia produktów, pozwolą Ci na ustalenie odpowiednich cen.

Dowiedz się ile kosztują Cię braki

Dynamics 365 Business Central pozwala na bieżącą rejestrację braków oraz ich przyczyn na każdym etapie procesu produkcyjnego. Na tej podstawie można obliczyć koszt braków nie tylko globalnie, ale również w rozbiciu na poszczególne składniki oraz przedstawienie tej kalkulacji w dedykowanych raportach PowerBI.

Miej stany magazynowe pod kontrolą

Systemu Business Central w połączeniu z raportami PowerBi, umożliwia skuteczne planowanie poziomu zapasów, uwzględniając plan produkcji. Z dokładnością do pojedynczego indeksu materiału, półwyrobu lub wyrobu gotowego można zdefiniować wiele istotnych parametrów, jak np. poziom bezpieczeństwa. Umożliwia to generowanie planu zaopatrzenia materiałowego oraz wręcz automatyczne wysyłanie zamówień zakupów do dedykowanych dostawców.

Skróć czas wdrożenia nowego procesu produkcyjnego

Business Central umożliwia definiowanie procesów produkcyjnych (struktury produktu, operacji procesu technologicznego, gniazd i stanowisk roboczych) wraz z ich parametrami. To, w połączeniu z narzędziami do bieżącej rejestracji zdarzeń na produkcji, w znaczący sposób usprawnia i przyspiesza czas wdrożenia nowego procesu czy produktu do realizacji.

Sprawnie określ koszt wdrożenia nowego produktu

Funkcjonalność rejestracji wykorzystania zasobów nieprodukcyjnych (konstruktorów, technologów, oprogramowania inżynierskiego itp.) oraz zasobów produkcyjnych (budowanie prototypu, serie próbne, kontrola jakości) umożliwia planowanie oraz rzeczywistą rejestrację prac i działań, związanych z wdrożeniem nowego produktu - zarówno po stronie czasów i terminów, jak również kosztów. Jednocześnie możliwe jest zbudowanie odpowiednich raportów, prezentujących porównanie kosztów planowanych w stosunku do rzeczywistych.

Dotrzymuj uzgodnionego z klientem terminu dostawy

Wbudowane w Business Central narzędzia systemowe umożliwiają zdefiniowanie uzgodnionej daty dostawy i planowanie produkcji zgodnie z tymi datami, a w konsekwencji generowanie zapotrzebowania materiałowego na uzgodniony plan produkcji.


W NAV24 stawiamy sobie za cel wsparcie naszych Klientów w osiąganiu ambitnych celów biznesowych. Wiemy, że dla efektywnego wdrożenia oprogramowania klasy ERP potrzebna jest obszerna wiedza dotycząca specyfiki danej branży. Posiadamy zespół ekspertów, którzy mają doświadczenie nie tylko we wdrożeniach systemów ERP, ale również praktykę w różnych branżach i na różnych szczeblach organizacji. Przez lata swojej działalności wypracowaliśmy sobie renomę, która potwierdzona została kompetencją Microsoft Gold Partner.

Wybrane firmy produkcyjne, które korzystają z naszych rozwiązań

Ile to kosztuje?


Kim jesteśmy?


Nie masz pewności, czy system ERP sprawdzi się w Twojej firmie? Pobierz arkusz potrzeb produkcyjnych, a odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu pomogą Ci zidentyfikować potrzeby z obszaru produkcji w kontekście wdrożenia systemu ERP.


Wypełniony arkusz możesz przesłać do nas, a nasz specjalista przygotuje dla Ciebie zalecenia dotyczące rozwiązań dla produkcji w Twojej firmie. Będziesz mieć również możliwość umówienia się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.

Pobierz arkusz potrzeb produkcyjnych

Wdrożenie dla firm produkcyjnych zaczyna się od 44 000 zł

Co zawiera ta cena?  • Zarządzanie projektem - przydzielony zostanie Project Manager oraz 2 konsultantów
  • Manufacturing Pack - paczka funkcjonalności rozszerzających i usprawniających działanie
  • Model wdrożenia: software as a service
  • Pakiet szkoleń w formie video

Moduły Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępne w pakiecie:

Dane podstawowe

Finanse i księgowość

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie zakupami

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie produkcją

NAV24 Sp. z o.o.

ul. Towarowa 2/2200,

43-300 Bielsko-Biała

PL5472148066

www.nav24.pl

Działaj samodzielnie

Śledź i analizuj swoje dane, aby usprawnić procesy, szybciej dostrzegać trendy i być „o krok” przed konkurencją. Integracja Dynamics 365 Business Central z Power BI oraz Excel sprawia, że analiza danych nigdy nie była taka prosta.

Wyjdź poza samodzielne aplikacje na rzecz połączonych rozwiązań, które napędzają automatyzację procesów biznesowych i produktywność pracowników - Dynamics 365 Business Central świetnie współpracuje z aplikacjami Word, Excel czy Outlook.

Nie przejmuj się infrastrukturą IT oraz kosztami instalacji, aktualizacji i konserwacji oprogramowania – wszystko masz w chmurze. Dodatkowo, sam wybierz model rozliczania Dynamics 365 Business Central – miesięczny lub roczny.

Dzięki oprogramowaniu i aplikacjom działającym w chmurze, osoby nietechniczne mogą lepiej obsługiwać klientów, zarządzać danymi finansowymi i pozostawać w kontakcie z klientami bez konieczności czekania na odpowiedzi ze strony działu IT.

Dlaczego warto wziąć udział w webinarze?

Dla kogo jest webinar?

Właścicieli i CEO

Kadry Zarządzającej

Mangerów działów

którzy chcą skutecznie realizować strategię rozwoju firmy i zwiększać zyski

i potrzebują do tego właściwych narzędzi

którzy wiedzą, że podejmowanie strategicznych decyzji wymaga posiadania odpowiednich narzędzi i chcieliby dowiedzieć się jak je szybko i skutecznie wdrożyć

którzy do realizacji celów swoich działów

i zarządzania ludźmi potrzebują dostępu do realnych danych w poszczególnych obszarach firmy

Rozwijać swój biznes dzięki informatyzacji i wykorzystaniu odpowiednich narzędzi IT

Analizować dane w czasie rzeczywistym, wyciągać wnioski i podejmować właściwe decyzje biznesowe

Kontrolować koszty i procesy w obrębie wszystkich kluczowych obszarów biznesu

Być zawsze o krok przed konkurencją

oraz wszystkich, którzy chcieliby: