Co to jest system ERP?

System ERP to zintegrowane narzędzie informatyczne, pozwalające na integrację danych z wszystkich kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, ułatwiające efektywne zarządzanie nim. Nazwa ERP jest skrótem angielskiego Enterprise Resource Planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Narzędzie to wykorzystywane jest najczęściej w firmach z branży produkcyjnej, handlowej, logistycznej, finansowej i usługowej. Głównym celem wdrożenia systemu ERP jest z reguły potrzeba optymalizacji procesów. Odpowiednio wdrożone oprogramowanie pozwala na poprawę efektywności we wszystkich istotnych aspektach działalności firmy. Szczegółowy opis zagadnienia znajduje się na stronie System ERP.

Jednym z najbardziej popularnych i zaawansowanych systemów ERP jest Microsoft 365 Business Central. Rozwiązanie to jest natywnie zintegrowane z Office 365/Microsoft 365, co pozwala na znaczne przyśpieszenie codziennej pracy. Korzysta również m.in z nowoczesnych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, co umożliwia trafne prognozowanie.

Zaufali nam

Partnerzy technologiczni